ADDRESS

Ameland 23
1967 EB Heemskerk

PHONE

06-46623093

Praktijkregels

 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt tijdens een intakegesprek een aantal vragen gesteld (of desgewenst, in overleg, een anamnese afgenomen) met betrekking tot uw verleden en medische achtergronden, om hier tijdens de behandeling rekening mee te kunnen houden of hier gericht en therapeutisch mee aan de gang te gaan.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hiermee instemt of u doorverwijst naar mijn praktijk.
 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd!
 • Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke en medische gegevens nooit verstrekt aan derden.
 • Gemaakte afspraken, indien noodzakelijk, graag minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling annuleren, daar ik anders ben genoodzaakt deze kosten naar u door te berekenen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • In mijn praktijk staan ethiek en hygiëne hoog in het vaandel. Ik verwacht van mijn klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de (massage)behandeling heeft gedoucht. Dit is niet alleen voor de masseur prettiger om het werk te kunnen doen, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d., kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen en houden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de (massage)behandeling.
 • Mobiele telefoons dienen op standby te worden gezet tijdens de behandeling.
 • De (massage)behandelingen zijn op eigen risico van de cliënt.